Radio Frequency Identification (RFID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID

Användnings områden
RFID är ett system som skickar unik information om ett objekt via radiovågor. Detta praktiska system används överallt redan idag. För produktmärkning och spårning inom industri. I vår vardag kan vi hitta denna teknik på bussar och tunnelbanan, i passerkort, vid chipning av husdjur, och i biblotekskort.  

Hur det fungerar
En RFID-tag är en etikett eller kapsel som innehåller ett microchip. RFID-tagen skickar ut en unik signal som fångas upp av en RFID-läsare som i sin tur omvandlar informationen och skickar sedan information i digital form till ett datasystem.

Vad är fördelen?
Fördelen med att använda RFID istället för konventionell streckkodsteknik är att RFID-data går att läsas genom en mänskliga kroppen, kläder och andra material. Detta betyder att en RFID-tag kan vara dold och fortfarande vara avläsningsbar. Vilket är praktiskt i bland annat följande områden:

Spårbarhet i tillverkningsprocessen
Vid produktion finns det ofta behov av att kunna spåra en produkt under tillverkningsprocessen. För att få översikt och kontroll för att kunna effektivisera flödet vid tillverkningen. Med RFID-teknik kan vi skapa kund specifika lösningar inom spårbarhet för tillverkande industri för att bättre effektivisera er tillverkning.

Vid inventering
Inventering kan bli ett kostsamt projekt. Anställda kan behöva jobba övertid och det kan ta en väldigt lång tid att räkna alla produkter i butiken eller på lagret förhand. Detta blir kostsamt för företaget. Med vår RFID-lösning så skannar du helt enkelt hyllorna och inventeringen tar en mycket kortare tid, vilket leder till lägre kostnader.

 

 

För frågor kring våra RFID lösningar kan ni kontakta oss via e-post eller ringa 0701-47 51 31.