Köpvillkor

1. Pris

Alla priser anges exklusive moms. 25% mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Avgift för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken Fraktvillkor. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

2. Köp 

Vid beställning träffas avtal om köp först när LabelSupply.se Webshop bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Försäljning sker endast till företag med korrekt organisationsnummer efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker leverans enbart mot förskottsbetalning.

3. Betalningsvillkor

30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras ränta med 12%.

4. Leveranstid

Leverans sker normalt inom 2-5 arbetsdagar. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Köparen har inte rätt till ersättning för direkt eller indirekt skada på grund av dröjsmål med leverans.

5. Äganderättsförbehåll

Produkterna blir Part Holding AB:s egendom tills dess att Köparen erlagt full betalning. Tills dess att äganderätt övergått till Köparen förbinder sig Köparen att vårda Produkten och inte utan skriftligt medgivande från Part Holding AB vidta ändringar i Produkten, överlåta eller upplåta nyttjanderätt till Produkten.

6. Fraktvillkor

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid beställning av ordern och beror på den totala vikten på försändelsen. Inga ytterligare postförskotts- eller expeditionsavgifter tillkommer. Vid eventuell retur står köparen för fraktkostnad och risk. Vi skickar endast inom Sverige.

7. Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till leveransadressen alternativt köparens transportör. 

8. Delad order

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi efter samråd med köparen komma att göra delad leverans.

9. Service / reparationer

Vid behov av service eller reparation av vara skall kund kontakta Part Holding AB. Varan skall skickas i sitt originalemballage. Frakt i samband med service och reparationer sker på köparens kostnad och risk. Produkter som inkommer utan att dessa villkor är uppfyllda kan ej accepteras utan kommer att återsändas till köparen utan åtgärd. Om inget fel konstateras av serviceverkstad, kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras er.

10. Garanti

Garantier på varan lämnas till juridisk person enligt respektive tillverkares regler för aktuell produkt. Vissa förslitnings- delar och tillbehör kan ha kortare garantitid än 12 månader enligt villkor från tillverkare. Part Holding AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. För att hävda garanti ska varan vara ställd till Part Holding AB:s förfogande inom garantitiden. Eventuell garanti är godkänd först när Part Holding mottagit och kontrollerat varan och funnit att felet faller inom tillverkarens garantiåtagande.

11. Reklamation

Reklamation av leverans ska ske till Part Holding AB inom 5 arbetsdagar från leverans. Därefter hanteras alla reklamationer som normal service / garantiåtgärd. Retur av reklamation får inte ske utan att ni först kontaktat Part Holding AB. Varan ska returneras i komplett skick i originalemballage för att returen ska godkännas.

12. Övriga villkor.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar och eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer.

 

Kontakta oss om du har några frågor.

Tillagd i varukorgen