Print & Apply

Här finner ni några av de standardapplikatorer som vi tillhandahåller. Dessa applikatorer är så kallade "Print & Apply" vilket betyder att de används ihop med en printer som trycker etiketten direkt och sedan appliceras etiketten direkt med hjälp av applikatorn.